Nie mamy kronik ani pamiątkowych zdjęć. Pozostają wspomnienia, to co się zachowało w naszych umysłach i sercach. Zaczynaliśmy, gdy powszechnie mówiono o "walce z alkoholizmem", leczono Anticolem, a w możliwość skutecznego leczenia nie wierzyli sami pracownicy poradni odwykowych... 


Budowanie systemu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Powiecie Gorlickim.

Historia Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach:


 • grudzień 1985 – wyodrębnienie Poradni Leczenia Odwykowego ze struktury Poradni Zdrowia Psychicznego; powołanie Kierownika Poradni Grażyny Rychlickiej Schirmer
 • styczeń, luty 1986 - zatrudnienie pierwszych pracowników - pielęgniarki Genowefy Michniaki socjologa Witolda Kochana; z poradnią współpracują lekarze psychiatrzy oddelegowani z PZP Grażyna Usar-Czerwiec, Krystyna Wróblewska-Pietrusza, Magdalena Walentynowicz
 • czerwiec 1986 - Poradnia otrzymuje własny lokal - 2 pomieszczenia
 • lipiec 1986 - oficjalne otwarcie poradni przy udziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Psychiatrii, doktora Andrzeja Zięby
 • październik 1986 - z inicjatywy terapeuty Witolda Kochana powstaje przy poradni Klub Abstynenta
 • marzec 1987 - zatrudnienie w poradni lekarzy psychiatrów: Małgorzaty Pruchnickiej-Bukowskiej, Grażyny Usar-Czerwiec, Magdaleny Walentynowicz
 • styczeń 1989 - pierwsi terapeuci poradni rozpoczynają szkolenia w Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie
 • 1989 - w poradni nie stosuje się Anticolu, Esperalu, prowadzone są pierwsze grupy terapeutyczne; do poradni zaproszono przedstawicieli wspólnoty AA, zorganizowano pierwszy miting AA (informacyjny)
 • 1990 - poradnia zostaje przeniesiona do "baraku" - otrzymuje 4 pomieszczenia, użycza sali na spotkania Klubu Abstynenta i mitingi AA
 • 1992 - kierownik poradni Grażyna Rychlicka-Schirmer i lekarz Małgorzata Pruchnicka-Bukowska rozpoczynają szkolenia w ramach Studium Terapii Uzależnień w Warszawie
 • 1993 - w poradni powstają pierwsze programy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • 1994 - z inicjatywy kierownika poradni i pod jego merytoryczną opieką w szkołach podstawowy Gorlic i okolicznych gmin wprowadzony został program profilaktyczny "7 kroków"
 • 1995 - z inicjatywy kierownika poradni oraz dyrektora ZOZ Gorlice Franciszka Rachla przy poparciu Dyrektora WDI w Nowym Sączu Edwarda Tokarza i z pomocą finansową PARPA rozpoczęto adaptację budynku dla potrzeb poradni
 • grudzień 1996 - w poradni powstaje Punkt Pomocy Rodzinie - punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy
 • 1996 - poradnia otrzymuje nowy lokal - 6 pomieszczeń, uroczyste otwarcie z udziałem Wojewody Nowosądeckiego Marka Olesińskiego
 • 1997 - 1999 - kolejni pracownicy podejmują szkolenia w Studium Terapii Uzależnień
 • 1999 - Rada Powitu Gorlickiego powołuje Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • 1999 - w pierwszej edycji egzaminów certyfikacyjnych Grażyna Rychlicka-Schirmer uzyskuje Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 • 2000 - SPOTUAiW rozpoczyna samodzielną działalność w oparciu o kontrakt z Małopolską Kasą Chorych i dofinansowanie z gmin Powiatu Gorlickiego
 • 2004 - wszyscy terapeuci ośrodka uzyskują certyfikaty:
 1. Grażyna Rychlicka-Schirmer - Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień
 2. Ewa Gryzik - Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 3. Stanisław Gryboś - Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 4. Genowefa Michniak - Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień
 5. Beata Rączkowska - Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień 
 6. Leszek Grądalski - Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień 
 • wrzesień 2007 - zmiana nazwy placówki na Centrum Terapii Uzależnień
 • grudzień 2009 - oddanie do użytku pomieszczeń przeznaczonych na poszerzenie działalności CTU
 • marzec 2010 - otwarcie Poradni dla dzieci i młodzieży "Wolność" - nazwa została wyłoniona w konkursie, który był elementem programu profilaktycznego realizowanego i gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • styczeń 2011 - otwarcie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • grudzień 2011 - Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzyskuje: Wioletta Machowska
 • czerwiec 2014 - Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzyskują: Gabriela Padoł - Uzar i Iwona Del Ciello
 • czerwiec 2016 - poszerzenie oferty terapeutycznej Centrum o Program Ograniczenia Picia