Aktualnie w Centrum Terapii Uzależnień zatrudnionych jest 13 terapeutów:

  • 6 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień
  • 3 specjalistów psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
  • 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień
Ponadto zatrudniamy 2 psychologów, 1 psychoterapeutę w trakcie certyfikacji, 3 lekarzy psychiatrów, prawnika i 2 referentów ds. administracyjnych.
Zespół Centrum Terapii Uzależnień


Terapeuci:

Dyrektor Grażyna Rychlicka Schirmer - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień


Ewa Gryzik - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Wioletta Machowska - psychoprofilaktyk społeczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Gabriela Padoł - Uzar - pedagog resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Iwona Del Ciello - pedagog resocjalizacyjny,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Marcin Gawior - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Małgorzata Jarek - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Agnieszka Siuta - pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Barbara Mnich - pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Genowefa Michniak - starsza pielęgniarka dyplomowana, certyfikowany instruktor terapii uzależnień

Beata Rączkowska - starsza pielęgniarka dyplomowana, certyfikowany instruktor terapii uzależnień


Anna Koszyk - psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Lekarze:

Zofia Małgorzata Pruchnicka - Bukowska - lekarz psychiatra

Patrycja Orchel - Róż - lekarz psychiatra

Katarzyna Janusz - Dziurdzik - lekarz psychiatra


Psychologowie:

Małgorzata Mróz - psycholog, psychoterapeuta

Anna Wójcikiewicz - psychologPrawnik:
Izabela Piotrowska - Mruk - prawnikReferenci ds. administracji:

Aneta Hajduk-Klimczak - socjolog, referent ds. administracyjnych, inspektor ochrony danych

Marlena Sztaba - pedagog resocjalizacyjny, referent ds. administracyjnych