Aktualnie w Centrum Terapii Uzależnień zatrudnionych jest 13 terapeutów:

  • 6 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień
  • 4 specjalistów psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
  • 3 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień
Ponadto zatrudniamy 2 psychologów i 4 lekarzy psychiatrów, prawnika i 2 referentów ds. administracyjnych.
Zespół Centrum Terapii Uzależnień


Terapeuci:

Dyrektor Grażyna Rychlicka Schirmer - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień

Stanisław Gryboś - profilaktyk społeczny i resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ewa Gryzik - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Wioletta Machowska - psychoprofilaktyk społeczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Gabriela Padoł - Uzar - pedagog resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Iwona Del Ciello - pedagog resocjalizacyjny,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Marcin Gawior - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Sławomir Fesz - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Małgorzata Jarek - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Agnieszka Siuta - pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Genowefa Michniak - starsza pielęgniarka dyplomowana, certyfikowany instruktor terapii uzależnień

Beata Rączkowska - starsza pielęgniarka dyplomowana, certyfikowany instruktor terapii uzależnień

Leszek Grądalski -  certyfikowany instruktor terapii uzależnień


Lekarze:

Zofia Małgorzata Pruchnicka - Bukowska - lekarz psychiatra

Patrycja Orchel - lekarz psychiatra

Katarzyna Janusz - Dziurdzik - lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Justyna Sobczak - Panek - lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psychologowie:

Małgorzata Mróz - psycholog, psychoteraputa

Anna Wójcikiewicz - psycholog


Prawnik:
Izabela Piotrowska - Mruk - prawnikReferenci ds. administracji:

Aneta Hajduk-Klimczak - socjolog, referent ds. administracyjnych, inspektor ochrony danych

Marlena Sztaba - pedagog resocjalizacyjny, referent ds. administracyjnych