Program psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików.  


Cele ogólne programu:

 • poprawa jakości życia osób dorosłych z syndromem DDA

 • poprawa funkcjonowania osób uczestniczących w terapii w relacjach osobistych i

  zawodowych

 • poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników terapii

 • zwiększanie umiejętności praktycznych terapeutów pracujących z pacjentami z syndromem DDA

Psychoterapia DDA realizowana jest podczas 20 sesji grupowych po 4 godziny oraz 2 maratonów 10 godzinnych.

Pracę terapeutyczna oparta jest na programie „Sesje terapeutyczno – rozwojowe dla DDA” opracowanym przez Zofię Sobolewską.

Cele terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików:

1. Rozstanie się z dzieciństwem.

2. Zmiana obrazu samego siebie.

3. Uporządkowanie obecnego życia.


Fazy terapii DDA i tematy pracy:

1. Przywrócenie wiary w swoje przeżycia i uznanie prawa do korzystania z pomocy:
 • uznanie faktów: przeżycia i wspomnienia pacjenta są prawdziwe
 • identyfikacja siebie jako DDA
 • zakwestionowanie obowiązku przestrzegania tajemnicy rodzinnej
 •  ustalenie listy praw, z prawem do korzystania z pomocy na czele

2. Uświadomienie krzywdy:

 • zakwestionowanie przekonań na temat własnego dzieciństwa
 • spotkanie się z własnym dzieciństwem, takim, jak je pacjent pamięta
 • stworzenie listy krzywd i niezaspokojonych potrzeb
 • wybranie (a niekiedy stworzenie) osoby mającej towarzyszyć w trudnych chwilach w terapii

3. Odreagowanie urazów:

 • skontaktowanie się z własną krzywdą, odreagowanie traumatycznych przeżyć
 • przeżycie tłumionych od dzieciństwa uczuć nienawiści, buntu oraz miłości
 • praca z poczuciem odrzucenia

4. Domykanie spraw:

 • wyrażanie nie okazywanych uczuć do rodziców i wypowiedzenie nigdy niezaspokojonych potrzeb
 • zrewidowanie nierealnych oczekiwań
 • spojrzenie na własne dzieciństwo z pozycji dorosłego- doświadczenie własnej siły, wartości, niezależności (zaakceptowanie własnego dzieciństwa)
 • rozstanie z rodzicami ( przebaczenie)

  5. Zmiana obrazu samego siebie:

 • zebranie przekonań na swój temat
 • oddzielenie własnych przekonań od nabytych od rodziców
 • otwarcie na nowe informacje o sobie
 • praca nad akceptacją siebie i stworzenie bardziej pozytywnego obrazu „ ja”

6. Poszukiwanie nowego porządku:

 •  zakwestionowanie dotychczasowych przekonań o ludziach i świecie
 • oddzielenie przeszłości od teraźniejszości
 • praca nad nową hierarchią wartości
 • poszukiwanie celów życiowych
 • planowanie konstruktywnych zmian w różnych dziedzinach życia