Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach udziela bezpłatnych świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Zajmujemy się również leczeniem uzależnień behawioralnych (hazard, zakupy, seks). Prowadzimy psychoterapię dla osób współuzależnionych oraz dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

W skład Centrum Terapii Uzależnień wchodzą:

  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dorosłych

Ponadto prowadzimy:

Punkt Pomocy Rodzinie, w którym udzielane są porady i konsultacje psychologiczne oraz doraźna pomoc terapeutyczna dla osób doznających przemocy oraz osób z problemami rodzinnymi. W ramach Punktu Pomocy Rodzinie prowadzone są także dyżury prawnika 2 razy w miesiącu (czwartki od godziny 16.00).

Poradnię dla Dzieci i Młodzieży, w której udzielane są porady i konsultację dzieciom i młodzieży w wieku 15 - 19 lat używającym i uzależnionym od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Telefon Zaufania - w którym udzielamy informacji, porad i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej. Dyżury przy telefonie zaufania pełnione są przez pracowników Centrum Terapii Uzależnień w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku (cały rok).

Świadczenia nie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób uzależnionych i ich rodzin, Punkt Pomocy Rodzinie, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży oraz Telefon Zaufania finansowane są przez Miasto Gorlice, Gminy Powiatu Gorlickiego (Gorlice, Biecz, Uście Gorlickie, Łużna, Bobowa, Sękowa) oraz Gminę Grybów.


Za realizację programu leczenia odpowiada zespół wykwalifikowanych specjalistów, mających długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. W trosce o jakość świadczonych usług terapeuci CTU systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w superwizjach, szkoleniach i konferencjach.