Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach udziela bezpłatnych świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Zajmujemy się również leczeniem uzależnień behawioralnych (hazard, zakupy, seks). Prowadzimy psychoterapię dla osób współuzależnionych oraz dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

W skład Centrum Terapii Uzależnień wchodzą:

  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dorosłych

Ponadto prowadzimy:

Punkt Pomocy Rodzinie, w którym udzielane są porady i konsultacje psychologiczne oraz doraźna pomoc terapeutyczna dla osób doznających przemocy oraz osób z problemami rodzinnymi. W ramach Punktu Pomocy Rodzinie prowadzone są także dyżury prawnika 2 razy w miesiącu (czwartki od godziny 16.00).

Poradnię dla Dzieci i Młodzieży, w której udzielane są porady i konsultację dzieciom i młodzieży w wieku 15 - 19 lat używającym i uzależnionym od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Telefon Zaufania - w którym udzielamy informacji, porad i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej. Dyżury przy telefonie zaufania pełnione są przez pracowników Centrum Terapii Uzależnień w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku (cały rok).


Za realizację programu leczenia odpowiada zespół wykwalifikowanych specjalistów, mających długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. W trosce o jakość świadczonych usług terapeuci CTU systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w superwizjach, szkoleniach i konferencjach.


swiecajpg


KONDOLENCJE

Płynące z głębi serca wyrazy żalu i współczucia

pogrążonej w żałobie Rodzinie

Ś.P. LESZKA GRĄDALSKIEGO

naszego najdroższego Kolegi,

wieloletniego pracownika Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach


składają

Dyrektor Grażyna Rychlicka - Schirmer

oraz pracownicy Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.


"Umiera się nie dlatego, by przestać żyć,

lecz po to, by żyć inaczej"